Over het Hyperspace Institute

Waarom een beroepsvereniging:

De AR / VR / MR sector is snel groeiende. Vanuit het niets schieten de bedrijfjes als paddenstoelen uit de grond. Het is voor de hele sector nog zoeken naar de beste manier van werken, naar alle mogelijke manieren waar de Mixed Realities impact kunnen en zullen hebben op de samenleving.
Het Hyperspace Institute – beroepsvereniging voor AR / VR / MR professionals – wil dit zoekproces en de sector ondersteunen.

Het Hyperspace Institute heeft ten doel:

 • De behartiging van de belangen van haar leden in verband met de werkzaamheden op het gebied van Mixed Realities, in de ruimste zin van het woord.
 • De beroepsethiek van haar leden te handhaven.
 • De ontwikkeling van het vakgebied en de goede beoefening daarvan te bevorderen.
 • Belangstelling en begrip voor het vakgebied en het werk van haar leden te wekken en handhaven.
 • Te bevorderen dat vakkennis en inzicht van (aankomende) MR-ontwikkelaars, en -organisaties in het maatschappelijk verkeer worden ingeschakeld.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken?

 • Het initiëren van gemeenschappelijke activiteiten van haar leden en het geven van voorlichting over het vakgebied.
 • Het direct en indirect bevorderen van de kwaliteit van het vak.
 • Het bestuderen van vraagstukken die het MR-domein betreffen en het uitbrengen van adviezen daarover.
 • Het samenwerken met verwante en relevante organisaties in binnen- en buitenland.
 • Het verstrekken van informatie en adviezen over het vak en ondernemerschap aan leden en derden.
 • Het verstrekken van informatie en adviezen aan de overheden, zoals gemeentes en ministeries.