7 november: Eerste Algemene Ledenvergadering

Eerste ALV voor alle leden en aspirant leden van het Hyperspace Institute. Er komen spannende ontwikkelingen aan!


Read More

Lezing Hyperspace Institute

Wekelijks organiseert het Innovation Cafe inspirerende lezingen en discussies in de Kazerne. Vanavond geeft Frederike Manders een lezing over VR / AR / MR en…


Read More

The Real Deal with Virtual and Augmented Reality

Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) have the potential to become the next big computing platform, according to Goldman Sachs Research.


Read More

Launch Hyperspace Institute

Het Hyperspace Institute zal de kennisdeling tussen professionals onderling en tussen professionals en gebruikers stimuleren om het vakgebied versneld breder…


Read More